Giới thiệu

iPixel là phần mềm giúp tạo link ngắn gắn mã pixel, quảng cáo bám đuổi remarketing đến bất kỳ ai click vào liên kết của bạn. iPixel đặc biệt hiệu quả trong các trường hợp:

  • Bạn muốn chủ động gắn mã pixel trong 1s mà không cần nhờ đến coder, lên camp mọi lúc mọi nơi.
  • Bạn làm affiliate muốn gắn mã pixel cho bất kỳ liên kết nào chia sẻ, không quan trọng link đó đến từ đâu.
  • Bạn bán áo, làm Amazon FBA, làm MMO… chủ động gắn mã bất kỳ sản phẩm nào mà mình muốn, xây dựng tệp audience sau đó retarget hoặc look a like cực kỳ hiệu quả.
  • Bạn làm việc với KOLs, Influencers muốn retaget lại toàn bộ người dùng đã tương tác trong và sau chiến dịch?

Và còn nhiều ứng dụng khác, sáng tạo - tiết kiệm thời gian - hiệu quả hơn tùy cách bạn sử dụng.

Để sử dụng iPixel bạn làm theo 3 bước như sau:

Bạn lấy địa chỉ link gốc muốn gắn mã pixel (link này từ bất kỳ đâu đều được), sau đó login vào hệ thống tạo link ngắn cùng với mã pixel dựa trên link gốc này.

Bạn thực hiện chia sẻ link ngắn đã tạo lên các mạng xã hội, forum... Bất kỳ ai click vào link ngắn này sẽ được ghi nhận trên các hệ thống bạn gắn mã pixel.

Bước 3: Chạy quảng cáo retargeting - remarketing

Bạn thực hiện chạy quảng cáo remarkeing trên tập đối tượng đã thu thập được ở bước 2, hoặc bạn chạy lookalike để mở rộng tệp đối tượng. Việc chạy với tệp đối tượng tùy chỉnh phù hợp hành vi sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

======================================================================

Link group hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/1791942310839823

Link fanpage: https://www.facebook.com/IPixel-132313220797832/

results matching ""

    No results matching ""